Derek Falvey speaks about Rocco, Maeda, Buxton, Gordon, and Polanco